Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

Archive for the ‘Lý Tống in Brisbane’ Category

Với DB Julie Attwood

Posted by hungvietbrisbane on 18/09/2010

Advertisements

Posted in Lý Tống in Brisbane | Leave a Comment »

Trước billboard LM Nguyễn văn Lý, Brisbane City

Posted by hungvietbrisbane on 18/09/2010

Posted in Lý Tống in Brisbane | Leave a Comment »

Tiếp xúc với đồng hương

Posted by hungvietbrisbane on 18/09/2010

Posted in Lý Tống in Brisbane | Leave a Comment »

Trao quà lưu niệm đến Tổng Trưởng John Mickel

Posted by hungvietbrisbane on 18/09/2010

Posted in Lý Tống in Brisbane | Leave a Comment »

Gặp Tổng Trưởng John Mickel, cùng thân hữu

Posted by hungvietbrisbane on 18/09/2010

Từ trái: KQ PK Rư, TH Việt, TT John Mickel, Lý Tống, KQ HHK Hồng

Posted in Lý Tống in Brisbane | Leave a Comment »

Gặp DN Bernie Ripoll, cùng thân hữu

Posted by hungvietbrisbane on 18/09/2010

Từ trái: Bà NTB Phượng, DN Ripoll, Lý Tống, KQ HHK Hồng, KQ NB Lộc

Posted in Lý Tống in Brisbane | Leave a Comment »

Trao quà lưu niệm cùng DB Bernie Ripoll

Posted by hungvietbrisbane on 18/09/2010

Posted in Lý Tống in Brisbane | Leave a Comment »