Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

Archive for the ‘Billboard LM Nguyễn văn Lý’ Category

Billboard LM Nguyễn văn Lý

Posted by hungvietbrisbane on 15/08/2010

At Bimbil St, Albion

At Bimbil St, Albion – Từ trái:

TV Ngô, TK Ẻm, ĐV Tô, NH Nam, HHK Hồng, myself, Hoàng Nguyên, Mộng Trinh

At Mary St, Brisbane City – With Lý Tống

At Surfers Paradise – Gold Coast

At Surfers Paradise – Gold Coast

At Surfers Paradise – Gold Coast

At Annerley St, South Brisbane

At Annerley St, South Brisbane

At Annerley St, South Brisbane – With Hội CQN/QLVNCH/Qld

At Annerley St, South Brisbane – With everyone

At Hội Chợ Tết Mậu Tý

Advertisements

Posted in Billboard LM Nguyễn văn Lý | Leave a Comment »