Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

Archive for the ‘Biểu Tình ở South Bank 21/9/2003’ Category

Biểu tình ở South Bank 21/9/2003

Posted by hungvietbrisbane on 16/08/2010

Tập trung

Anh chị cùng tôi và Lá Cờ Vàng

Xuất quân

Tranh thủ nhân tâm

Cờ Vàng và những người bạn đồng minh

Em bé và lá Cờ Vàng

Tiến vào mục tiêu

Advertisements

Posted in Biểu Tình ở South Bank 21/9/2003 | Leave a Comment »