Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

Archive for the ‘30 Năm Định Cư’ Category

30 Năm Định Cư – Gala Dinner 16/07/2005

Posted by hungvietbrisbane on 15/08/2010

Ban Tổ  chức chuẩn bị

Từ trái: Bạch Phượng – Quang Phục – Hoàng Nguyên – Mộng Trinh

MC Hoàng Nguyên bàn luận với TB Kỹ thuật Đỗ quang Phục

Chào cờ và Mặc Niệm

Ông Campbell Newman, Thị Trưởng Brisbane, phát biểu

Tổng Trưởng Henry Palaszczuk, đại diện Thủ Hiến Qld, phát biểu

TH Việt đáp từ

MC Hoàng Nguyên

Một góc phòng tiếp tân

Bánh kỷ niệm 30 năm định cư

Các vị cựu và đương kim Chủ Tịch CĐNVTD/Qld cắt bánh

Từ trái: Ông Nguyễn viết Trưng – BS Bùi trọng Cường – TH Việt – BS Hà ngọc Thuần

Ba phụ nữ Úc trong tà áo dài VN – Người g/thiệu: Bạch Phượng

Những tà áo dài tha thướt

Advertisements

Posted in Gala Dinner | Leave a Comment »

30 Years – Reception by Qld Government 9/8/2005

Posted by hungvietbrisbane on 15/08/2010

Minister Chris Cummins (Multicultural Affrs), myself, Premier Peter Beattie

With Chris Cummins, John Mickel (MP, Logan), Peter Beattie

Mộng Trinh – Hoàng Nguyên – Chris Cummins

Beauties and the Pollies

Premier Peter Beattie speaking

Minister Chris Cummins speaking

Yours truly speaking

Congratulated by the Premier

The audience

Receiving the Qld Govt Commemorative pin

Vietnamese Commemorative pin to the Premier

Anna Bligh (Deputy Premier), Peter Beattie, Chris Cummins and the Committee

Posted in Tiếp Tân ở Quốc Hội Qld | Leave a Comment »