Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

Archive for the ‘Xmas Dinner 2009’ Category

Christmas Dinner 2009

Posted by hungvietbrisbane on 15/08/2010

Từ trái – Đứng: Kim Dung – Mỹ Nga – Mộng Trinh – Hoài Hương

Ngồi: Ngọc Hân – myself – Bạch Phượng

Hoài Hương – Vũ Hồng – Ngọc Hân – Mộng Trinh

Bạch Phượng – Ông bà NV Năm – Hoài Hương

Mỹ Nga – Daniela & Rodney Hill – Bạch Phượng

Tuấn Lê – myself – Kim Ẻm

Advertisements

Posted in Xmas Dinner 2009 | Leave a Comment »