Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

Archive for the ‘Xmas Dinner 2008’ Category

Christmas Dinner 2008

Posted by hungvietbrisbane on 15/08/2010

Từ trái – Ngồi: Mỹ Linh (Đỗ) – Bạch Phượng – Ngọc Hân – Mộng Trinh – Kim Dung

Đứng: myself – Hoàng Nguyên

Từ trái – Ngồi: Mỹ Linh (Đỗ) – Bạch Phượng – Ngọc Hân – Mộng Trinh – Kim Dung

Đứng: myself – Hoàng Nguyên

Advertisements

Posted in Xmas Dinner 2008 | 2 Comments »