Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

* HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MACKAY: BƯỚC ĐẦU CỦA “KẾ HOẠCH 30 NĂM CHO QUEENSLAND”

Posted by hungvietbrisbane on 05/10/2013


HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MACKAY: BƯỚC ĐẦU CỦA “KẾ HOẠCH 30 NĂM CHO QUEENSLAND”

“30 năm trước đây, nếu có ai trong chúng ta sử dụng máy fax để gửi thư từ đi thì đã được xem là tiến bộ. Lúc đó có lẽ những máy điện toán cá nhân PC cũng vừa mới ra đời. Các văn phòng thì ngộp đầy khói thuốc.

Đời sống bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với thời đó.

Vậy quý vị hãy cố gắng hình dung 30 năm nữa sẽ ra sao ? Để chúng ta có thể chuẩn bị hầu đáp ứng với những thay đổi về dân số, môi sinh, kinh tế, khoa học v.v…”

Đó là trích đoạn diễn văn khai mạc của ông Campbell Newman, Thủ hiến tiểu bang Queensland, trong Hội nghị Thượng đỉnh Mackay (The Mackay Summit) được chính phủ Queensland triệu tập vào ngày thứ Sáu 10/5/2013 vừa qua để mở đầu cho việc bàn thảo về một “Kế Hoạch Cho Queensland” (The Queensland Plan) cho 30 năm sắp tới.

Thủ hiến Campbell Newman

Thủ hiến Campbell Newman

THE QUEENSLAND PLAN LÀ GÌ ?

Một cách tóm tắt, đây là một viễn kiến cho 30 năm sắp tới cho tiểu bang Queensland. Tuy là một sáng kiến của chính phủ đương nhiệm, chương trình này vượt lên trên sự phân biệt đảng phái cũng như những ưu tiên cá nhân, để phản ảnh một cách trung thực những khát vọng, ước muốn chung cho tương lai của Queensland.

Tất cả mọi người dân Queensland sẽ được mời đóng góp ý kiến, nguyện vọng, đề nghị v.v… cho chương trình này qua những giai đoạn sau đây:

1.- Tháng Hai, 2013: Thủ hiến Queensland công bố kế hoạch.
2.- Từ tháng 3/2013 đến tháng 4/2013: bàn thảo vai trò và sự đóng góp của những nhóm chính yếu để phát triển kế hoạch.
3.- Tháng 5/2013: Hội nghị thượng đỉnh Mackay; đại diện cộng đồng họp để thảo luận về những vấn đề TQP cấn phải giải quyết và phương thức để mời dân chúng đóng góp cho kế hoạch.
4.- Từ tháng 5/2013 đến tháng 8/2013: Các sinh hoạt sẽ diễn ra để thu thập ý kiến trong cộng đồng qua sự hỗ trợ của một chương trình rộng rãi toàn tiểu bang.
5.- Tháng 10/2013: Hội nghị thượng đỉnh ở Brisbane (The Brisbane Summit): Các đại biểu liên kết những kết quả thu thập được từ các cộng đồng.
6.- Cuối năm 2013: Kế Hoạch cho Queensland được công bố.

Như có thể thấy, đây là một kế hoạch dài hạn, kéo dài gần suốt cả năm 2013 với hai giai đoạn (1) và (2) đã được chính phủ tiểu bang cùng các chuyên viên và cố vấn chuẩn bị qua sự điểu hợp của ông Andrew Powell, Bộ trưởng về Môi Sinh và Bảo Vệ Di Sản.

Công chúng bắt đầu tham dự vào chương trình từ giai đoạn (3), Hội nghị Mackay.

HỘI NGHỊ MACKAY – THE MACKAY SUMMIT 10/05/2013.

Thành phần được mời tham dự hội nghị này gồm có:

(1) tất cả 97 vị dân biểu tiểu bang;
(2) các thị trưởng và lãnh tụ đối lập của các hội đồng địa phương;
(3) các đại biểu do các dân biểu chọn mời với mỗi dân biểu được mời 3 người;
(4) một số đại biểu giới trẻ từ thành phần học sinh, sinh viên.

Chúng tôi cùng với Mục sư Tania Eichler và ông Murray Sharpe, một cố vấn về thương nghiệp, là 3 đại biểu được bà dân biểu Tarnya Smith thuộc đơn vị Mt. Ommaney mời để đại diện cho đơn vị này.

Tiếp xúc tiền Đại hội

Tiếp xúc tiền Đại hội

Trong thính đường rộng lớn của Mackay Convention and Exhibition Centre, đủ để chứa hơn 400 người, Hội nghị Mackay đã bắt đầu vào lúc 10giờ30 sáng ngày 10/5 với lời giới thiệu chương trình của ông Andrew Chesterman, Tổng Giám Đốc của Bộ Môi sinh và Bảo vệ Di sản cùng lời chào đón của bà Blanche Sutherland, đại diện bộ tộc thổ dân Yinbera.

Sau một video ngắn nhan đề “What kind of the World in future?”, ông Campbell Newman, Thủ hiến tiểu bang, đã cám ơn các đại biểu tham dự và trình bày ngắn gọn mục đích của Kế Hoạch Cho Queensland, nhắc mọi người nhớ chúng ta đã sinh sống ra sao cách đây 30 năm để cố gắng hình dung đời sống trong 30 năm nữa hầu có thể soạn thảo một kế hoạch đáp ứng.

Khung cảnh toàn Đại hội

Khung cảnh toàn Đại hội

Bà Anastacia Palaszczuk, lãnh tụ đối lập tiểu bang Queensland, tiếp nối phần phát biểu, ngỏ ý mong đợi được đón nhận kết quả tốt đẹp từ Hội nghị.

Sau đó, hai ông điều hợp viên, Max Hardy và John Dendate, hướng dẫn những tham dự viên bước sang phần làm việc sau khi nhắc nhở đại biểu về sự cần thiết của một bức tranh tổng thể và hướng về tương lai, hơn là các khó khăn hiện tại có tính cách cá biệt.

Trọng tâm là đặt ra các câu hỏi (hay nói khác đi là nêu lên các vấn đề) để sau này có thể tham khảo ý kiến của dân chúng hầu tìm phương thức đáp ứng.

Bước 1.- Các vấn đề liên quan đến đơn vị hay khu vực địa phương.

Các đại biểu của hai đơn vị cử tri gần nhau hay hai thị xả sát cạnh nhau được xếp ngồi chung vào một bàn để cùng bàn thảo về vấn đề của vùng đó. Do đó, 4 người chúng tôi thuộc đơn vị Mt. Ommaney đã cùng làm việc với 4 đại biểu của đơn vị Yeerongpilly ớ bước này.

Nhóm thảo luận

Nhóm thảo luận

Sau 1 giờ đồng hồ làm việc, 3 câu hỏi mà tiểu nhóm chúng tôi đặt ra là:

a.- “Làm sao chúng ta có thể bao gồm sự khác biệt của các nền văn hóa trong việc hình thành một xã hội tổng thể trong tương lai ?”;

b.- “Chúng ta có thể làm gì để thúc đẩy những sự xúc tác trong cộng đồng để cân bằng với sự phát triển của các mối lien hệ từ những mạng lưới xã hội?”

c.- “ Chúng ta có thể làm gì để bảo dưỡng môi sinh và đồng thời đẩy mạnh một lối sống mạnh khỏe trong tương lai?”.

Các câu hỏi này, cùng các câu hỏi từ 50 tiểu nhóm khác, đã được thu góp để Ban điều hợp có thể nghiên cứu về những vấn đề địa phương.

Bước 2 – Các vấn đề có tính cách tiểu bang.

Sau đó, các đại biểu đã được mời để bốc thăm chọn 1 trong 5 nhóm bàn về 5 vấn đề có tính cách tiểu bang.

Nhóm 1 – Sống trong cộng đồng (Living in the Community)
Nhóm 2.- Giáo Dục và Nghiên cứu (Education and Research)
Nhóm 3.- Khỏe mạnh và Năng Động (Healthy and Active)
Nhóm 4 – Bảo dưỡng môi sinh (Sustainable landscapes)
Nhóm 5.- Việc làm và Kinh Tế (Jobs and Economy).

Vì tính cách “bất ngờ” của việc rút thăm nên các đại biểu phải chuẩn bị tinh thần để có thể tham gia vào cuộc bàn thảo trong bất ký nhóm nào. Mục tiêu của mỗi nhóm là đúc kết các vấn đề lại thành một câu hỏi thiết yếu nhứt.

Một cách tình cờ – và may mắn -, chúng tôi đã bốc thăm nhằm vào Nhóm 1 với đề tài mà chúng tôi cũng có chút ít kinh nghiệm.

Nhưng đi một ngày đàng, học một sàng khôn, ông bà của ta quả nói không sai. Có bàn thảo cùng với các đại biểu khác mới nhận thức được những vấn đề nói chung là của “cộng đồng”, hiểu theo nghĩa bao quát nhứt của từ ngữ đó, quả là một đề tài không bao giờ cạn.

Có những khó khăn trùng hợp mà tập thể nào cũng có (như một dân số ngày càng lớn tuổi, mối quan hệ giữa học đường và phụ huynh v.v…) nhưng mỗi cộng đồng cũng có những vấn đề đặc thù của họ.

Như vậy, làm sao đi đến một phương thức tổng thể, qua một câu hỏi duy nhứt để gởi đến dân chúng ?

Đây là lúc mà chúng tôi đã học hỏi được một bài học bổ ích nhứt khi tất cả các thành viên trong nhóm đã sôi nổi bàn thảo để đi đến kết quả sau cùng là:

“ Làm sao chúng ta có thể chuyển hướng sự chú trọng vào “Chúng ta” hơn là vào “cái tôi” ?”

Xin được lập lại câu hỏi bằng tiếng Anh để thấy nét hay trong sự “chơi chữ” sâu sắc này:

“How do we move our focus from “Me” to “We” ?”

Ngắn gọn nhưng hai từ đồng âm “Me” và “We” (dù không đúng cú pháp văn phạm) đã nói lên trọn vẹn yếu tố chính yếu của sự cản trở phát triển trong các các cộng đồng.

Phải chăng nếu ai cũng nghĩ đến “chúng ta” nhiều hơn là về “ta” thì tổ chức nào, đoàn thể nào và nói chung là cộng đồng nào cũng sẽ phát triển hài hòa và tốt đẹp ?

Chẳng hạn như khi chính phủ chi tiêu một ngân khoản để phát triển con đường nào đó, thay vì hỏi “Điều đó đâu có giúp tôi đi làm đỡ bị kẹt xe hơn chút nào đâu?”, tại sao chúng ta không hỏi “Sự kiện đó giảm bao nhiêu tai nạn xe cộ, và bao nhiêu nhân mạng, tiết kiệm công quỹ được bao nhiêu ? v.v…

Chấm điểm ý kiến

Chấm điểm ý kiến

Do đó, không ai trong Hội nghị đã ngạc nhiên khi câu hỏi của Nhóm chúng tôi được tán thành một cách nồng nhiệt.

Các câu hỏi của 4 Nhóm còn lại:

(*) Gíáo dục và Nghiên cứu.

“Làm sao chúng ta có thể tạo dựng và phát triển một nền giáo dục dạy dỗ về kỹ thuật và những giá trị để đáp ứng với các thách đố trên toàn cầu và để sử dụng tối đa sức mạnh của địa phương ?”

(*) Khỏe mạnh và Năng Động.

“Làm sao chúng ta có thể trao quyền và giáo dục để cá nhân, cộng đồng và các cơ sở nhận lãnh trách nhiệm về một cộng đồng khỏe mạnh và năng động ?”

(*) Bảo dưỡng môi sinh.

“Làm sao chúng ta có thể củng cố tương lai về kinh tế và đồng thời bảo dưỡng môi sinh ?”

(*) Việc làm và Kinh tế

“Làm sao chúng ta thiết tạo một nền kinh tế để bảo đảm con cháu chúng ta được thừa hưởng một tương lai bền vững ?”

KẾT.

Trong ba tháng tới đây, các đại biểu sẽ tổ chức trong các đơn vị của họ những cuộc tham khảo ý kiến bằng nhiều hình thức về những câu hỏi nêu trên. Sau đó, tại Hội nghị ở Brisbane vào tháng 10/2013, những ý kiến này sẽ được tiếp nhận để cuối cùng, Ủy Ban điều hợp sẽ đúc kết thành The Queensland Plan.

Chúng tôi ước mong quý đồng hương sẽ tham gia vào các cuộc tham khảo ý kiến trong thời gian sắp tới vì đây là cơ hội để chúng ta có tiếng nói trong tiến trình tạo dựng các chính sách cho tiểu bang Queensland. Ai cũng phải công nhận đây là một sự đóng góp quan trọng cho tương lai, không những chỉ của chúng ta, mà còn là của các thế hệ con cháu tiếp nối chúng ta.

HƯNG VIỆT (Brisbane)
12/05/2013

Advertisements

One Response to “* HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MACKAY: BƯỚC ĐẦU CỦA “KẾ HOẠCH 30 NĂM CHO QUEENSLAND””

  1. Tuyen Do said

    Thank you for representing our community. We are proud to have you there.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: