Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

* Thăm dò ý kiến về giải Đơn Nữ Australian Open 2013

Posted by hungvietbrisbane on 21/01/2013


THĂM DÒ Ý KIẾN về giải Đơn Nữ Australian Open 2013

Theo quý vị, ai sẽ chiếm chức Vô địch đơn Nữ giải Australia Open năm nay 2013 ?.

Để tham dự, quý vị chỉ cần:

(1) Click vào hàng chữ xanh dưới đây

Ai sẽ chiếm chức Vô địch Đơn Nữ giải Australian Open 2013 ?

(2) Chọn câu trả lời thích hợp nhứt.

(3) Click “VOTE”

Thế là xong ! Sẽ KHÔNG có một chi tiết cá nhân nào của quý vị (user-id, IP address v.v…) sẽ được ghi nhận lại. Tuy nhiên, mỗi máy computer sẽ chỉ được trả lời 1 lần mà thôi.

Cuộc Thăm Dò Ý Kiến này sẽ khóa sổ vào 12 giờ khuya, tối thứ Tư 23/01/2012 (giờ Brisbane), trước khi các trận Bán kết diễn ra.

Thành thật cám ơn quý vị trước rất nhiều.

HƯNG VIỆT (Brisbane)
21/01/2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: