Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

* Kết quả cuộc TCYK về quyển “Bên Thắng Cuộc” Của Huy Đức

Posted by hungvietbrisbane on 01/01/2013


KẾT QUẢ CUỘC TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ QUYỂN “BÊN THẮNG CUỘC” CỦA HUY ĐỨC

A.- TỔNG QUÁT.

Với câu hỏi “Quý vị nghĩ sao về tác phẩm “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức”, chúng tôi đưa ra 6 câu trả lời, có thể chia ra làm 2 nhóm:

(1) Nhóm không muốn đọc: cho rằng đây là tác phẩm tuyên truyền của CSVN, với 3 sự lựa chọn:
1.1.- Tôi CHƯA đọc và sẽ không đọc
1.2.- Tôi đã đọc ÍT HƠN 3 CHƯƠNG và sẽ ngưng
1.3.- Tôi đã đọc NHIỀU HƠN 3 CHƯƠNG và sẽ ngưng

(2) Nhóm muốn đọc: cũng với 3 sự lựa chọn:
2.1.- Tôi CHƯA đọc nhưng sẽ tìm đọc
2.2.- Tôi đã đọc ÍT HƠN 3 CHƯƠNG và sẽ đọc tiếp
2.3.- Tôi đã đọc NHIỂU HƠN 3 CHƯƠNG và sẽ đọc tiếp.

B.- PHÂN TÍCH KẾT QUẢ.

Có tất cả 97 hồi đáp với kết quả như trong link sau đây:

https://hungvietbrisbane.wordpress.com/wp-admin/edit.php?page=polls&closed=1&action=results&poll=6779517

(1) Không muốn đọc (tức các nhóm 1.1, 1.2 và 1.3 nói trên): 72 phiếu (74%)
Muốn đọc (tức các nhóm 2.1, 2.2, 2.3 nói trên): 25 phiếu (26%)

Điều này chứng tỏ cứ trong 4 người tham dự cuộc TCYK, 3 người cho rằng đây là tác phẩm tuyên truyền của CSVN.

Đặc biệt là trong số 72 phiếu chồng đối đó, có 41 phiếu – tức hơn phân nửa – ĐÃ KHÔNG MUỐN TÌM ĐỌC NGAY TỪ ĐẦU, chứng tỏ nếu đây là một dụng ý tuyên truyền của Hà Nôi – qua tay của một “nhà báo” – thì họ đã thất bại nặng nề

(2) Đã đọc nhưng ít hơn 3 chương: tổng cộng 21 phiếu trong đó 18 người sẽ ngưng (nhóm 1.2) và 3 người sẽ tiếp tục (nhóm 2.2)

Trong số 21 người đã cầm cuốn sách này lên để bắt đầu đọc, có đến 86% (18/21) không muốn đọc tiếp vì quá chán nản với các luận điệu tuyên truyền trá hình của CSVN

(3) Đã đọc nhiểu hơn 3 chương: tổng cộng 28 phiếu trong đó 13 người sẽ ngưng (nhóm 1.3) và 15 người sẽ tiếp tục đọc (nhóm 2.3).

Trong số 28 người chịu khó đọc quá Chương số 3 của quyển sách này tỷ lệ “sẽ ngưng” (13 người) và “sẽ tiếp tục đọc” (15 người) có thể xem như ngang ngữa nhau.

Điều này không có nghĩa là sau khi đọc quá Chương số 3 thì quyển sách sẽ trở nên hấp dẫn, lôi cuốn hơn mà có thể chỉ vì những người muốn đọc tiếp có ý định muốn biết xem tác phẩm của Huy Đức sẽ còn loan tải thêm bao nhiêu điều không đúng sự thật, hay như có người đã phê bình, chứa đựng chỉ “nửa phần sự thật”.

C.- KẾT.

Tôi không biết trong số những ngưòi hồi đáp cuộc TCYK này, bao nhiêu phần trăm sống ở hải ngoại và bao nhiêu sống ở Việt Nam. Tuy nhiên, các con số đã trả lời một cách rõ ràng rằng người Việt Nam không còn dễ gì bị mắc lừa bởi những âm mưu tuyên truyền, dù dưới bất kỳ hình thức nào, của CSVN nữa.

HƯNG VIỆT
Brisbane, ngày cuối năm 2012

Advertisements

2 Responses to “* Kết quả cuộc TCYK về quyển “Bên Thắng Cuộc” Của Huy Đức”

  1. Roger Davis said

    NO ! BA CAI TUYEN TRUYEN BA LAP, CHI DU TRONG LUONG DE DU DO NGUOI NGU TRONG DANG CSVN MA THOI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: