Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

* Trưng cầu ý kiến về tác phẩm “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức

Posted by hungvietbrisbane on 19/12/2012


TRƯNG CẦU Ý KIẾN về tác phẩm “BÊN THẮNG CUỘC” của HUY ĐỨC

Kính mời quý vị cho biết ý kiến về tác phẩm “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức đang gây xôn xao trong dư luận người Việt ở trong nước và ở hải ngoại.

Để tham dự, quý vị chỉ cần:

(1) Click vào hàng chữ xanh dưới đây

Quý vị nghĩ sao về tác phẩm “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức ?

(2) Chọn câu trả lời thích hợp nhứt.

(3) Click “VOTE”

Thế là xong ! Sẽ KHÔNG có một chi tiết cá nhân nào của quý vị (user-id, IP address v.v…) sẽ được ghi nhận lại. Tuy nhiên, mỗi máy computer sẽ chỉ được trả lời 1 lần mà thôi.

Cuộc Trưng Cầu Ý Kiến này sẽ khóa sổ vào 12 giờ khuya, tối Chủ Nhựt 23/12/2012 (giờ Brisbane)

Thành thật cám ơn quý vị trước rất nhiều.

HƯNG VIỆT (Brisbane)
19/12/2012

Advertisements

2 Responses to “* Trưng cầu ý kiến về tác phẩm “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức”

  1. Chien D Nguyen said

    VC muôn đời vẫn la VC cho nên những ý kiến đưa ra dựa theo tráo đổi lịch sử , dù sao đi chăng nữa cũng là tuyên truyền cho VC, cũng là gian dối cho nên không thể tin tưởng được. Hãy chú ý đến hậu duệ của VNCH
    và hãy hướng dẫn chúng đi đúng hướng. Đó là điều cần chú ý cho chúng ta tại Hải Ngoại..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: