Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

* Thư và Video của Thủ hiến Qld chúc mừng Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân

Posted by hungvietbrisbane on 19/12/2012


Thư và Video của Thủ hiến Qld
chúc mừng Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân ở Brisbane

Kính thưa quý vị,

Về buổi lễ khánh thành đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân ở Brisbane hôm 2/12 vừa qua, văn phòng ông Campbell Newman, Thủ hiến Queensland, có cho chúng tôi biết:

(1) Ngay khi nhận được Thư Mời, ông Newman đã xin lỗi ngay Ban Tổ chức là ông sẽ không tham dự được vì sẽ đi công cán ở nước ngoài;

(2) Thứ hai, ông Thủ hiến có đề cử ngay 1 dân biểu tiểu bang đặc trách về Đa Văn Hóa Sự Vụ để đại diện ông trong buổi lễ;

(3) Đáng tiếc, vào giờ chót, vì lý do bất khả kháng, vị dân biểu đại diện này cũng không thể có mặt. Ông Nguyễn kim Đỉnh, Trưởng ban của Ủy ban Xây Dựng đài TNTN, xác nhận với chúng tôi rằng điều này đã được báo cáo trong buổi họp tổng kết của BTC trước ngày khánh thành.

(4) Ngay khi biết được sự trục trặc đó, văn phòng Thủ hiến Qld đã lập tức gởi ngay 1 Thư Chúc mừng đến Cộng Đồng NVTD, tiểu bang Qld. Đáng tiếc là vì chỉ gởi đi vào giờ chót (thứ Sáu 30/11) nên văn phòng Cộng đồng chỉ nhận được vào ngày thứ Hai 3/12, tức là sau buổi lễ Khánh thành 1 ngày. Vì thế BTC đã không phổ biến Thư Chúc Mừng này được trong ngày hôm đó.

Chúng tôi xin được gởi đến quý vị:

(1) Video với đích thân ông Thủ hiến Qld, Campbell Newman, chúc mừng cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta về Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân.

Xin bấm vào link http://www.youtube.com/watch?v=6CCpKwaqpkc

(2) Nguyên bản Thư Chúc Mừng của Thủ hiến Campbell Newman, do ông Jeff Seeney quyển Thủ Hiến trong thời gian đó ký thay;

Msg of Support from Qld Premier for Boat People Memorial

(3) Bản dịch Việt ngữ của chúng tôi (đã được sự đồng thuận của Văn phòng Thủ hiến để phổ biến);

THÔNG ĐIỆP CHÚC MỪNG CỦA THỦ HIẾN QUEENSLAND

Được xây dựng bởi cộng đồng người Việt ở Queensland, bức tượng bi thiết này là biểu tượng thích hợp đối với hàng ngàn người Việt Nam, từ sau 1975, đã vượt biển trên những chiếc thuyền mong manh trong cuộc hành trình can đảm đi tìm Tự Do.

Liên hiệp Quốc đã ước tính là khoảng từ 200,000 đến 400,000 người – sau này được gọi là “thuyền nhân” – thảm thương thay, đã không đạt được mục tiêu của họ, đã không hoàn tất giấc mơ tỵ nạn và bỏ mình trên biển cả.

Như các thành viên của cộng đồng người Việt địa phương đã diễn tả, họ không có mặt với chúng ta ở đây trong ngày hôm nay nhưng họ là một phần của cuộc hành trình của chúng ta và họ sẽ mãi mãi ở trong tâm khảm của chúng ta.

Đối với thế hệ trẻ hơn của người Úc gốc Việt, bức tượng – sau nhiều năm chuẩn bị – sẽ là một sự nhắc nhở ngậm ngùi về lòng dũng cảm của bậc cha ông. Nó là một sự nhắc nhở về những thử thách mà họ đã phải vượt qua, cùng những hy sinh để các thế hệ tiếp nối có thể được hưởng những quyền tự do của nền dân chủ và tất cả những cơ hội mà nước Úc cống hiến.

Tôi xin được khen ngợi Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc châu, tiểu bang Queenlsand về sự quyết tâm và bền chí mà họ đã chứng tỏ qua suốt đề án này và nhứt là về việc tạo dựng một tượng đài để làm nhân chứng cho một giai đoạn lịch sử quan trọng đối với họ và với nước Úc.

Jeff Seeney
Quyển Thủ Hiến Queensland

HƯNG VIỆT (Brisbane)
19/12/2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s