Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

* ĐÀI 7 (ÚC) và TÀI TỬ ANH ĐỖ NỢ NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN MỘT LỜI XIN LỖI

Posted by hungvietbrisbane on 17/10/2012


ĐÀI 7 (ÚC) và TÀI TỬ ANH ĐỖ
NỢ NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN MỘT LỜI XIN LỖI

BỐI CẢNH:

Kính thưa quý đồng hương,

Tối Chủ nhựt vừa qua 14/10/2012, đài truyền hình số 7 ở Úc trình chiếu Tập 2 của bộ phim tài liệu du lịch “Anh Does Vietnam”. Anh là tên gọi của Anh Đỗ, một tài tử trẻ tuổi Úc gốc Việt tỵ nan.

Ngoài mục đích tuyên tuyên truyền du lịch cho Việt Nam với những cảnh ăn chơi, du hí của những thành phần được ưu đãi trong xã hội, cuốn phim đã có những đoạn với hình ảnh đề cao Hồ Chí Minh và cuộc “chiến tranh chống Mỹ” cũng như các nhân vật phản chiến nổi tiếng như Jane Fonda, Joan Baez v.v…

Những hình ảnh và nội dung như trên rất tai hại vì sẽ tạo những ấn tượng sai lầm trong đầu óc các người bạn bản xứ về chế độ độc tài áp bức CSVN nói chung và sự bỏ nước ra đi tìm Tự Do của chúng ta nói riêng.


(1) Kính mời quý vị click vào link sau đây để xem tập phim liên hệ:

http://au.tv.yahoo.com/plus7/anh-does-vietnam/-/watch/15083205/sun-14-oct-series-1-episode-2/

(2) Gởi một thư phản đối đến Đài số 7 bằng 1 trong 3 cách sau đây:

2.1.- Qua điạ chỉ:
The Complaints Officer
Seven Network
PO BOX 777
PYRMONT NSW 2009

2.2.- Qua số fax (02) 8777 7180

2.3.- Qua email bằng cách:
(a) Vào trang web
http://www.freetv.com.au/Content_Common/OnlineComplaintStep1.aspx
(b) Sau khi điền chi tiết cá nhân xong, click “Next Step” để vào trang 2 và viết lá thư phản đối
(C) Gởi đi

======================================================
Quý vị có thể “cắt và dán” bức thư sau đây, nếu muốn:

The Complaints Officer
Seven Network
PO BOX 777
PYRMONT NSW 2009

16 October 2012

Dear Sir / Madam,

Imagine Channel 7 showing a holocaust victim displaying a Hitler souvenir and talking about him in a revered manner. Think of the outrage that Jewish and other victims of the Nazis would have felt.

And that was exactly our feeling in viewing Episode 2 of “Anh Does Vietnam” on Channel 7 on Sunday 14/10/2012.

By showing the footage of Ho Chi Minh, with Anh Do saying ‘the people here seem to admire him and respect him’ yet not mentioning the fact that we former refugees had to flee the country to escape the totalitarian regime that this man had set up and his followers still pursue to this day, you have left out an important side of the story and were insensitively oblivious to the feelings of Vietnamese Australians. For us, it always hurts when that system is glorified in public.

In other parts of the show, apart from the token visits to an orphanage and a seemingly under-funded school, the program mostly covered the glossy surface of current Vietnamese society while conveniently ignoring the socially destitute and the politically oppressed. This would create a totally wrong image about Vietnam in the minds of mainstream Australians.

For those reasons, Channel 7 and Anh Do owe our community an apology.

Yours sincerely,

Name: …………
Address: …………….
…………………….
Contact:
Phone: ………………….
Email:

=================================

(Bản Việt ngữ – Chỉ để tường- Không gởi đi)

Giám Đốc Liên Hệ Cộng Đồng
Đài Truyền Hình Số 7

16 October 2012

Kính thưa Ông/ Bà,

Hãy thử tưởng tượng Đài số 7 cho chiếu cảnh một nạn nhân của vụ diệt chủng Đức quốc xã trình bày một vật kỷ niệm có hình của Hitler và nói về tay này một cách kính trong. Hãy nghĩ tới sự tức giận của các nạn nhân Do Thái cũng như các nạn nhân khác của quân Đức quốc xã.

Và đó chính là cảm nghĩ của chúng tôi khi xem Tập 2 của bộ phim “Anh Does Vietnam” trên đài 7 vào tối Chủ nhựt 14/10/2012.

Qua các đoạn phim với hình ảnh Hồ Chí Minh và với Anh Do nói rằng “dân chúng nơi đây dường như ngưỡng mộ và kính trọng ông ta” mà không đề cập tới sự kiện là chúng tôi, những người tỵ nạn, đã phải bỏ nước ra đi để thoát khỏi chế độ độc tài mà người này đã dựng lên và các đệ tử vẫn tiếp tục theo đuổi cho đến ngày hôm nay, quý vị đã bỏ qua một phần quan trọng của câu chuyện và đã lơ là một cách thiếu tế nhị đối với cảm quan của những người Úc gốc Việt. Chúng tôi, bao giờ cũng đau lòng khi chế độ đó được tôn vinh.

Trong những phần khác của chương trình, ngoài những cuộc viếng thăm cho có lệ một cô nhi viện và một trường học có vẻ như thiếu ngân khoản, chương trình chỉ đề cập đến bề ngoài phù phiếm của xã hội Việt Nam và quên đi những người bị thiệt thòi về mặt xã hội và những ngừơi bị đàn áp về mặt chính tri. Điều này sẽ tạo một hình ảnh hoàn toàn sai lầm về Việt Nam trong đầu óc của những người Úc chính mẠch.

Vì những lý do đó, Đài số 7 và Anh Do nợ cộng đồng chúng tôi một lời xin lỗi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: