Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

* Thông cáo Báo chí của TNS Ron Boswell về Nhân Quyền ở Việt Nam

Posted by hungvietbrisbane on 13/07/2012

Thông cáo Báo chí của TNS Ron Boswell về Nhân Quyền ở Việt Nam

21/06/2012 Senate unites in support of Vietnam human rights

Thượng Viện đồng lòng ủng hộ vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.

Hôm nay người ta chứng kiến một thỏa thuận hiếm có tại Thượng Viện Úc Đại Lợi khi Chính phủ và phe Đối Lập đồng thanh thông qua một Nghị Quyết kêu gọi Chính phủ phải cải thiện các cuộc đối thoại về nhân quyền với Việt Nam.

Nghị quyết do TNS Mark Furner (Lao Động Queensland) và TNS Ron Boswell (Quốc Gia, Queensland) đề nghị, nói rằng:

Tôi thông báo rằng trong ngày họp tới, TNS Mark Furner và tôi, TNS Ron Boswell sẽ đệ trình rằng Thượng Viện:

 1.- Nhận xét rằng:

i. Từ năm 2002, Úc đại Lợi và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam (CHXHCNVN) đã có 8 cuộc đàm phán về vấn đề Nhân Quyền;

ii. Chính phủ Hành pháp, qua Bộ Ngoại Giao và Thương Mại, xem việc cải thiện tình trạng nhân quyền ở nước CHXHCNVN là một “ưu tiên hàng đầu của chính phủ Úc


2. Kêu gọi chính phủ Úc:

i. Thúc đẩy ông Tổng Trưởng phải bảo đảm việc tham gia của Quốc Hội vào các cuộc đàm phán về Nhân Quyền với Việt Nam bằng cách bổ nhiệm các Dân Biểu / Thượng nghị sĩ tham dự vào các cuộc đàm phán này;

ii. Khuyến khích thêm sự hiểu biết tích cực trong cộng đồng về các cuộc đàm phán;

iii. Bảo đảm những viện trợ phát triển của Úc với Việt Nam gồm có sự chú trọng vào việc cổ vũ cho vấn đề nhân quyền; và

 iv. Gia tăng mức hiệu quả của việc đề xướng này bằng cách khuyến khích một phương thức “toàn bộ chính phủ”.

Nghị quyết đã được thông qua cùng ngày với việc TNS Boswell trình một Thỉnh Nguyện Thư với hơn 55,000 chữ ký thu thập chỉ trong vòng hai tháng, lên Thượng Viện.

TNS Boswell nói “Nghị quyết và Thỉnh Nguyện Thư chỉ là một số trong những hành động mà nước Úc thực hiện đ cải thiện vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Úc đại Lợi sẽ không đứng thờ ơ trong khi những nhà tranh đấu cho nhân quyền bị giam giữ và đàn áp một cách bất công”.

TNS Ron Boswell nói “Sự thông qua Nghị Quyết này chứng tỏ quan điểm mạnh mẻ của Quốc Hội, đồng thuận từ cả hai bên Chính phủ và Đối Lập, rằng những vi phạm về nhân quyền ở Việt Nam và bất cứ ở nơi nào khác, sẽ đều không bị bỏ qua”.

TNS Boswell chúc mừng Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do liên bang Úc Châu, Võ trí Dũng và Phó Chủ tịch Lê Công về kết quả ngoại hạng của TNT, và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Nghị Quyết của ông và TNS Furner.

Trưa cùng ngày, TNS Boswell và TNS Furner đã cùng hai Dân biểu đảng Tự Do Craig Kelly và Phillip Ruddock phát biểu trước đám đông hơn 200 ủng hộ viên của Thỉnh Nguyện Thư

Hiếm khi có chuyện gì được cả hai bên của Quốc Hội tán đồng. Điều này chứng tỏ sự quyết tâm mạnh mẽ của nước Úc đối với vấn đề nhân quyền và đối với nhân dân Việt Nam can đảm”, TNS Boswell nói.


===========

Để xem bản Anh ngữ, xin click:

http://www.ronboswell.com/releases/36-media-releases/3958-senate-unites-in-support-of-vietnam-human-rights

Để xem video lúc TNS Ron Boswell và TNS Mark Furner (cả hai mang khăn quàng Cờ Vàng) trình Nghị Quyêt lên Thượng Viện, xin click:

http://www.youtube.com/watch?v=NDloes2R-w0

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: