Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

* 8 DÂN BIỂU ÚC ĐỒNG LÒNG HỔ TRỢ DỰ THẢO QUYẾT NGHỊ VỀ NHÂN QUYỀN Ở VN

Posted by hungvietbrisbane on 29/05/2012


8 DÂN BIỂU ÚC ĐỒNG LÒNG HỔ TRỢ DỰ THẢO QUYẾT NGHỊ VỀ NHÂN QUYỀN Ở VN

BỐI CẢNH & DẪN NHẬP.

Tối hôm qua, thứ Hai 28/5/2012, 8 dân biểu Hạ Viện Úc đã lần lượt phát biểu ủng hộ một dự thảo quyết nghị (motion) từ dân biểu Chris Hayes (Lao Động, đơn vị Fowler, NSW) về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.

Nguyên văn Anh ngữ của Motion này cùng bản chuyển ngữ sang tiếng Việt của chúng tôi được trình bày ở phần sau của bài này.

• Gần đây, dân biểu Chris Hayes vào ngày 21/5/2012

https://hungvietbrisbane.wordpress.com/2012/05/23/bai-phat-bieu-cua-dan-bieu-chris-hayes-lao-dong-fowler-nsw-o-ha-vien-uc-21052012/

cũng như dân biểu Luke Simpkins (Tự Do, đơn vị Cowan, Tây Úc) vào ngày 10/5/2012
https://hungvietbrisbane.wordpress.com/2012/05/24/bai-phat-bieu-cua-dan-bieu-luke-simpkins-tu-do-cowan-tay-uc-o-ha-vien-uc-10052012/
đã có các bài phát biểu, tỏ sự quan ngại về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam.

• Cách đây gần 1 năm, dân biểu Chris Hayes cũng đã có đệ trình một dự thảo quyết nghị tương tự về sự đàn áp tôn giáo ở Việt Nam và đã được 3 đồng viện Luke Simpkins, Melissa Parke (Lao Động, Fremantle, Tây Úc)Philip Ruddock (Tự Do, Berowra, NSW) phát biểu ủng hộ

https://hungvietbrisbane.wordpress.com/2011/07/07/b%E1%BB%91n-dan-bi%E1%BB%83u-uc-len-an-n%E1%BA%B7ng-n%E1%BB%81-csvn-v%E1%BB%81-t%E1%BB%B1-do-ton-giao/

DỰ THẢO QUYẾT NGHỊ TỐI THỨ HAI 28/05/2012

• Trở lại với dự thảo quyết nghị tối hôm qua, nguyên văn Anh ngữ như sau:

That this House:

(1) notes that:

(a) there are increasing reports of gross human rights violations in the Socialist Republic of Vietnam (SRV) including evidence of continued house detention and imprisonment of notable human rights activists including, the Nobel Peace Prize nominee the Most Venerable Thich Quang Do, Patriarch of the Unified Buddhist Church of Vietnam, Reverend Nguyen Van Ly from the Vietnamese Catholic Church, Dr Nguyen Dan Que, Jurist Dr Cu Huy Ha Vu and the latest jailing without trial of Vo Minh Tri known as Viet Khang, a popular young peace songwriter; and

(b) since 2002, Australia and the SRV have had eight rounds of dialogue on human rights with no apparent results; and

(2) calls on the Australian Government to:

(a) establish and supervise a Vietnam Human Rights Dialogue group that would involve Members of Parliament and Senators, as well as the wider community;

(b) consider the issues of human rights in the SRV when allocating funding under Australia’s overseas development aid program; and

(c) encourage a more ‘whole of government’ approach on bilateral and multilateral bases with the SRV, particularly where the issue of human rights is concerned.

Xin được chuyển ngữ như sau:

Rằng Quốc Hội này:

(1) lưu ý rằng:

(a) Có sự gia tăng về các báo cáo về những sự vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền ở nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (SRV) gồm có bằng chứng về việc quản thúc tại gia và giam giữ những nhà đấu tranh nhân quyền nổi bật như Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đức Tăng Thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt, người đã được đề cử giải Nobel về Hòa Bình, Linh mục Nguyễn văn Lý của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Tiến sị Luật sư Cù Huy Hà Vũ và sự bắt giam gần đây nhứt ông Võ minh Trí tức Việt Khang, một nhạc sị trẻ tuồi đấu tranh cho hòa bình; và

(b) từ năm 2002, Úc và CHXHCNVN đã có 8 cuộc đối thoại về nhân quyền mà không có kết quả rõ rệt nào;

(2) và kêu gọi chính phủ Úc Đại Lợi

(a) thiết lập và giám sát nhóm Đối Thoại Về Nhân Quyền ở Việt Nam với sự tham gia của các Dân Biểu và Thượng Nghị Sĩ cũng như từ cộng đồng mở rộng;
(b) xét đến tình trạng nhân quyền ở nước CHXHCNVN khi ấn định ngân khoản trong chương trinh viện trợ phát triển của Úc ở hải ngoại;
(c) khuyến khích một phương thức “toàn bộ chính phủ” trong các mối lien hệ song phương và đa phương với CHXHCN Việt Nam, đặc biệt khi lien quan đến vấn đề nhân quyền

CÁC DÂN BIỂU THAM GIA CUỘC THẢO LUẬN

• Như đã nói ở trên, đã có tất cả 8 dân biểu, thuộc cả 2 phe Chính phủ (thuộc đảng Lao Động) và Đối lập (thuộc đảng Tự Do) lần lượt và xen kẻ nhau lên phát biểu trong vòng 1 tiếng đồng hồ dành cho cuộc thảo luận, gồm có:

(1) 8pm: Dân biểu Chris Hayes (Lao Động, đợn vị Fowler, NSW): người đưa ra dự thảo quyết nghị;
(2) 8:15pm: Dân biểu Philip Ruddock (Tự Do, đơn vị Berowra, NSW), người hổ trợ dự thảo (seconder)
(3) 8:30pm: Dân biểu Laurie Ferguson (Lao Động, đơn vị Werriwa, NSW)
(4) 8:35pm: Dân biểu Craig Hughes (Tự Do, đơn vị Hughes, NSW)
(5) 8:40pm: Dân biểu Alan Griffin (Lao Động, đơn vị Bruce, Vic)
(6) 8:45pm: Dân biểu Luke Simpkins (Tự Do, đơn vị Cowan, Tây Úc);
(7) 8:50pm: Dân biểu Melissa Parke (Lao Động, đơn vị Fremantle, Tây Úc); và
(8) 8:55pm: Dân biểu Ewen Jones (Tự Do, đơn vị Herbert, Qld)

Khi thực hiện xong việc chuyển ngữ, hoặc khi nhận được bản dịch chính thức từ văn phòng các vị dân biểu nói trên, chúng tôi sẽ chuyển ngay đến quý vị.

PHỎNG VẤN DÂN BIỂU CHRIS HAYES TRÊN ĐÀI 4EB.

Chúng tôi cũng hân hạnh thông báo là trong ngày hôm qua, trước khi cuộc thảo luận diễn ra, chúng tôi cũng đã liên lạc và được sự đồng ý của dân biểu Chris Hayes để thực hiện một cuộc phỏng vấn với ông về cuộc Debate này.

Cuộc phỏng vấn dự định sẽ được phát thanh trong chương trình Việt ngữ:

(1) đài 4EB-FM (98.1Mhz) ở Brisbane vào tối Chủ nhựt 3/6, từ 6pm đến 7pm;
(2) đài nói trên vào chiều thứ Hai 4/6, từ 2:15pm đến 3pm,
(3) và hệ thống digital GLOBAL (Brisbane) vào tối thứ Sáu 8/6, từ 6pm đến 7pm
.

Quý vị ở xa có thể theo dõi trên trang mạng http://www.4eb.org.au. Kính mời quý vị đón nghe.

HƯNG VIỆT (Brisbane)
29/05/2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: