Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

* CHỦ TỊCH RSL NSW VẪN CHƯA CHẤP NHẬN LỖI LẦM VỀ MOU

Posted by hungvietbrisbane on 29/10/2011

CHỦ TỊCH RSL NSW VẪN CHƯA CHẤP NHẬN LỖI LẦM VỀ MOU

Kính thưa quý vị,

Một ngày sau khi phải hủy bỏ dự án “Giác Thư Cảm Thông” với quân đội CSVN, một trong những đầu não của tổ chức RSL Australia vẫn chưa chịu chấp nhận rằng đó là một quyết định sai lầm.

Trong cuộc phỏng vấn với ký giả Cameron Wilson của Radio ABC vào ngày thứ Tư 26/10/2011, ông Don Rowe, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Úc RSL. tiểu bang NSW, tuyên bố:

Ông Don Rowe, Chủ Tịch RSL tiểu bang NSW, đứng giữa


(1) Tôi đã viếng thăm Việt Nam. Vâng, tôi nghĩ rằng đó là một điều đúng để theo đuổi.

(2) Đã đến lúc hai bên công nhận nhau và đi tới.

(3) Nhiểu cựu chiến binh Úc đã trở lại viếng thăm VN. Đã có những buổi tưởng niệm (ý nói ở Long Tân). Và Việt Nam là một địa điểm du lịch thịnh hành.

[Ông Don Rowe không nhận thức được sự khác biệt giữa việc các cá nhân CCB Úc viéng thăm VN như du khách và Giao Ước Cảm Thông là một văn kiện được ký kết giữa hai tổ chức có tầm vóc quốc gia]

(4) Nếu có một số đông các hội viên RSL yêu cầu về chuyện (“giao lưu”) này nữa thì chúng tôi sẽ xét lại nữa.

Kính mời quý vị click vào link thứ 2 “ABC Radio p/vấn Don Rowe, Chủ Tịch RSL NSW 26/10/2011” ở cột “Chương trình Việt ngữ đài 4EB” kế bên để nghe đoạn phỏng vấn dài khoảng 3 phút này.

HƯNG VIỆT (Brisbane)
29/10/2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: