Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

* KẾT QUẢ THI NAPLAN 2011 Ở ÚC: QLD VẪN LẸT ĐẸT Ở HẠNG 6 !

Posted by hungvietbrisbane on 14/09/2011


KẾT QUẢ THI NAPLAN 2011 Ở ÚC: QLD VẪN LẸT ĐẸT Ở HẠNG 6 !

Có lẽ những phụ huynh của các em học sinh lớp 3, 5, 7 và 9 ở Úc đều biết (hay còn nhớ) là trong 3 ngày, từ 10 đến 12 tháng Năm năm nay 2011, con em mình đã dự các kỳ thi toàn quốc có tên là NAPLAN tests.

NAPLAN là tên viết tắt của National Assessment Program – Literacy and Numeracy, với các bài thi thẩm định về những môn Reading (Đọc), Writing (Viết), Spelling (Đánh Vần), Grammar and Punctuation (Văn Phạm và Chấm Câu), và Numeracy (Toán học).

Để giản tiện và dễ thu thập hơn, trong bài viết này, các môn thi trên sẽ có tên tắt là R, W, S, G&P và N.
Như thế, với 4 lớp dự thi và 5 môn thi, chúng ta có tổng cộng 20 nhóm như sau:

(*) R3, R5, R7, R9
(*) W3, W5, W7, W9
(*) S3, S5, S7, S9
(*) G&P3, G&P5, G&P7, G&P9
(*) N3, N5, N7, N9

KẾT QUẢ TỔNG QUÁT NĂM 2011.

Kết quả của kỳ thi NAPLAN được loan báo trong 2 đợt.

Đợt đầu, vào tháng 9, cho biết kết quả tổng quát (Summary Report) của từng môn cho từng tiểu bang.

Đến tháng 10 hay 11, kết quả chi tiết (National Report) theo phái tính, sắc tộc, ngôn ngữ nói ở nhà, nghề nghiệp của phụ huynh, trình độ giáo dục của phụ huynh, nơi cư ngụ (thành phố, thị xã, thôn quê v.v…) sẽ được công bố sau.

Thứ Sáu vừa qua, 9/9/2011, cơ quan NAPLAN đã loan báo kết quả tổng quát, liên quan đến từng bộ môn cho từng tiểu bang.

(Xin vào trang http://www.nap.edu.au/_Documents/National%20Report/2011_NAPLAN_Summary_Report.pdf để xem toàn bộ báo cáo này)

Kết quả cho thấy Lãnh thổ ACT và tiểu bang NSW đứng đầu bảng, cả hai chiếm hạng đầu trong 18 của 20 nhóm nêu trên.

(*) ACT đứng đầu tất cả các nhóm Reading (R3, R5, R7, R9)
(*) ACT cũng đứng đầu Lớp 3 và Lớp 7 về Spelling (S3, S7),
(*) ACT chiếm hạng Nhứt trong Lớp 7 và Lớp9 về Toán học (N7, N9).
(*) NSW đứng đầu về Writing trong các Lớp 3, 5, 7 (W3, W5, W7)
(*) NSW hạng Nhứt về Spelling Lớp 5 và Lớp 9 (S5, S9)
(*) NSW đứng hạng Nhứt về Numeracy trong Lớp 3 (N3)

(*) Ngược lại, học sinh ở Lãnh thổ Bắc Úc (Northern Territory) vẫn đứng cuối sổ. Tệ nhứt là môn Writing ở Lớp 9 với chỉ có 57.1% học sinh thi đậu, so sánh với tỷ lệ trung bình 84.6% trên toàn quốc về môn này ở cấp lớp này

(*) Nhưng một chỉ dấu tích cực ở lãnh thổ Bắc Úc cho thấy tỷ lệ thi đậu môn Toán (Numeracy) ở mọi cấp lớp đều gia tăng.

(*) Bộ trưỏng Học Đường liên bang Úc, Peter Garrett, cho biết các kết quả đáng khích lệ vì nó chứng tỏ 90% học sinh đã đạt được trình độ đòi hỏi tối thiểu.

Ông Peter Garrett, Bộ Trưởng Học Đường, liên bang Úc

Nói chung thì có sự tiến bộ tổng quát về môn G&P3 (Grammar & Punctuation, lớp 3) và N5 (Numeracy, Lớp 5).

Ngược lại, có sự thụt lùi về môn Đánh Vần (Spelling) ở mọi cấp lớp.

KẾT QUẢ CỦA TIỂU BANG QUEENSLAND.

Ông Cameron Dick, Bộ trưởng Giáo dục tiểu bang Queensland, nói rằng tiểu bang này đang tiếp tục thu đạt những kết quả tiến bộ trong kỳ thi NAPLAN dù vẫn còn đứng hạng 6.

Ông Cameron Dick, Bộ Trưởng Giáo Dục, tiểu bang Qld

Theo ông Dick, học sinh lớp 3 đạt được các kết quả tốt đẹp nhứt cho tiểu bang Qld, tiến bộ trong tất cả 5 bộ môn.

Kể từ năm 2008, học sinh Qld đã chứng tỏ có sự tiến bộ trong 19 của 20 lãnh vực thi. Trung bình, 9 trong 10 học sinh Qld đã đạt được trình độ đòi hỏi tối thiểu”.

(*) Trong khi đó, Bộ trưởng đối lập về Giáo dục của tiểu bang Qld, Dr Bruce Flegg thì cho rằng các kết quả NAPLAN 2001 của Qld thật đáng thất vọng và là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả các học sinh và các bậc phụ huynh.

Dr, Bruce Flegg, Bộ Trưởng Đối lập về Giáo Dục, tiểu bang Qld

Ông Flegg nói còn có nhiều điều cần phải làm để nâng trình độ giáo dục của học sinh Qld, nhứt là về Literacy và Numeracy:

Khó lòng tìm thấy một sự tiến bộ nào trong báo cáo này, khi Queensland vẫn đứng hạng chót trong các tiểu bang về môn Tập Đọc (Reading)”

“Đặc biệt đáng quan ngại nhứt là học sinh Lớp 5, không cho thấy một sự tiến bộ nào hết”

“Queensland vẫn đang tiếp tục lẹt đẹt ở cuối bảng với Tasmania và South Australia, trong khi đáng lẽ chúng ta phải so sánh và thi đua với các tiểu bang lớn hơn như Victoria và New South Wales“.

(*) Ông Steve Ryan, Chủ tịch Hiệp Hội Giáo Chức Qld, hoan nghênh các kết quả nói trên nhưng ông lưu ý về những thiếu sót của các kỳ thi NAPLAN.

Đương nhiên, chúng tôi quan ngại về việc thiên hạ chú trọng quá nhiều về kết quả NAPLAN.

Đáng tiếc đây là những kết quả mà các chính trị gia sủ dụng và vì thế, các trường học đều chuẩn bị tối đa cho các học sinh của họ khi dự các kỳ thi này.

Cần nên nhớ đây chỉ là 4 kỳ thi trong suốt khoảng đời ngồi dưới mái học đường của các học sinh

HƯNG VIỆT (Brisbane)
14/9/2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: